Ochrana osobních údajů

Vážení zákazníci,

V tomto dokumentu bychom Vás chtěli informovat o tom, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji, které jste nám sdělil/sdělila/sdělili v souvislosti s výběrem služeb zajišťovaných naší společnistí One+® a Mgr. Zuzanou Přikrylovou.

OnePlus s.r.o. ,se sídlem Česká 283, Brno – venkov 664 34, IČO: 29351693, DIČ: CZ29351693, provozovnou Purkyňova 35f, Brno – Královo Pole, 612 00.

Mgr.Zuzana Přikrylová, se sídlem Foltýnova 15, Brno – 635 00, IČO: 87879140, DIČ: CZ8360284405, provozovnou Purkyňova 35f, Brno – Královo Pole, 612 00 (dále jen „my“ One+® a Mgr.Zuzana Přikrylová)

Tímto dokumentem vůči Vám plníme naši informační povinnost ve smyslu čl. 12, čl. 13 a čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),  (dále jen „GDPR“) a povinnosti podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. S obsahem GDPR se můžete seznámit na následující adrese: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1503598706724&from=CS.

  1. Kdo je správcem Vámi poskytnutých osobních údajů a jak jej můžete kontaktovat?

Správcem Vámi poskytnutých osobních údajů jsme my, to je OnePlus s.r.o. a Mgr. Zuzana Přikrylová.

Ohledně zpracování Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat osobně v naší provozovně Komplex Eden, Purkyňova 35e, Brno – Královo Pole 612 00,  v  provozní době, kterou naleznete na našich internetových Stránkách (www.oneplus.cz)

Můžete nás kontaktovat též telefonicky na telefonním čísle  +420 601 300 050  nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese recepce@oneplus.cz.

Namísto Vás nás ohledně zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů může kontaktovat Vámi zvolený zástupce, který se nám prokáže písemnou plnou mocí.

  1. Pověřenec pro zpracování osobních údajů a jak jej můžete kontaktovat?

Naše společnost má v souladu s příslušnými právními předpisy jmenovaného pověřence, který je připraven Vám sdělit podrobnosti o tom, proč a jak Vaše osobní údaje zpracováváme, jak s nimi nakládáme a jak je zabezpečena jejich bezpečnost před zneužitím nebo ztrátou.

Našeho pověřence můžete kontaktovat prostřednictvím elektronické pošty na adrese recepce@oneplus.cz.


Zasílání novinek a slev

Odesláním e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Partneři