Všeobecné obchodní podmínky

OnePlus s.r.o.
Česká 283, Česká 664 31
IČ: 29351693

Provozovna:
One+ estetické studio
Purkyňova 35f, Brno 612 00

Milé klientky, milí klienti,
velmi si vážíme, že jste se si vybrali právě naše studio One+. Připravili jsme si pro vás následující obchodní podmínky, abychom jimi předešli možným nedorozuměním. Všechna pravidla jsme sestavili tak, aby maximálně zpříjemnili Váš čas strávený u nás a také plynulost obsluhy. Kvalita služeb a Vaše spokojenost je u nás na prvním místě. Děkujeme Vám za to, že tato pravidla respektujete a těšíme se na Vaši návštěvu.

Základní ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb uvedených na www.oneplus.cz v provozovně One+ estetické studio, Purkyňova 35f, Brno 612 00 a kupujícím poskytovaných služeb.

Provozovatel poskytuje masérské, rekondiční, regenerační a kosmetické služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.


Objednáním služby (osobně, telefonicky, SMS nebo emailem), nákupem dárkového poukazu a služby projevuje kupující svůj souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.


Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.

Objednávka služeb

Při objednání kupující musí sdělit své identifikační údaje - jméno, příjmení, telefonní číslo, případně e-mail. Tyto údaje jsou nutné k bezproblémovému vyřízení objednávky a nebudou nikde šířeny, zveřejňovány, ani poskytovány třetím osobám.

Termín návštěvy

Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, SMS nebo emailem). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.

Přeobjednání a zrušení termínu

Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informujte nás o tom prosím v dostatečném předstihu předem osobně, telefonicky, emailem nebo SMS, nejpozději však 24 hodin před zahájením ošetření.

Pokud Vaši návštěvu nezměníte nebo nezrušíte s dostatečným předstihem (minimálně 24 hodin), bude Vám účtováno 50% z objednané služby (storno poplatek) nebo odečten jeden vstup z Vaší permanentky. Prosíme o pochopení, že v tak krátkém časovém úseku už nemáme možnost obsadit místo jinou klientkou.

Storno poplatek je nutné uhradit do 30 dnů ode dne objednané služby - osobně na provozovně, nebo převodem na bankovní účet poskytovatele.

Vyhrazujeme si právo ve výjimečných případech, zrušit nebo přesunout Vaši objednanou rezervaci na ošetření. Například z důvodu nemoci, výpadku elektrické energie apod. Pokud by tato situace nastala, budeme Vás kontaktovat v nejbližším možném termínu o přesunutí rezervace.

Pozdní příchod

Dostavíte-li se se zpožděním, může být vaše ošetření zkráceno, tak aby mohl být obsloužen zákazník, který má rezervaci po Vašem ošetření v čase, na který je objednán.

Dárkový poukaz

Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby odečtena z hodnoty certifikátu. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze na služby, nelze ho využít na nákup produktů. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze po dobu jeho platnosti, která je vyznačena na dárkovém poukazu.  Dárkový poukaz je platný pouze po dobu uvedenou na poukazu. Poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky.

Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem ošetření pro ověření platnosti. Pokud zákazník nenahlásí dárkový poukaz při objednávce ošetření, nemusí být akceptován pro platbu.

Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

Informovaný souhlas

  • před první poskytovanou službou je kupující povinen podepsat poskytovateli informovaný souhlas s jeho ošetřením.
  • v případě, kdy kupující odmítne poskytnout poskytovateli vyžadované osobní údaje, nebo odmítne podepsat informovaný souhlas, si poskytovatel vyhrazuje právo kupujícího odmítnout.
  • v případě změny zdravotního stavu před ošetřením je kupující povinen nás o tom informovat.

Odmítnutí služby

Procedura může být odmítnuta v těchto případech:

  • zákazník trpí kontraindikacemi, které jsou uvedeny u každého ošetření
  • zákazník se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
  • zákazník se dostaví na ošetření se zdravotními problémy
  • zákazník se dostaví na ošetření v nevyhovujícím hygienickém stavu

Osobní věci a cennosti

Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po proceduře neručí.

Ceník

Ceník je k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku.

Vyhrazujeme si právo na změnu ceny služeb, zejména na závislosti na ceně materiálu od dodavatele a dalších faktorů. Aktuální ceny jsou uvedeny v ceníku v salonu a na našich webových stránkách.

Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.4.2022 a tvoří nedílnou součást uzavřené ústní smlouvy o poskytnutí služby. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Kontakt

Komplex Eden Brno
Purkyňova 35, 612 00 Brno
tel.: 601 300 050

Otevírací doba

pondělí – pátek
9.00–18.00 hodin
jiné termíny dle domluvy možné

Objednávky na ošetření

telefonicky na čísle: 601 300 050
e-mailem: recepce@oneplus.cz